Upřesnění k výuce primy a sekundy od 3. 5. 2021

Výuka žáků primy a sekundy, kteří po dlouhé době nastupují 3. 5. do školy (rotační výuka – týden budou ve škole, pak je vystřídá tercie a kvarta), bude probíhat podle upraveného rozvrhu, viz suplování Bakaláři. Prosíme žáky, aby nevcházeli do jiných částí budovy, při přestávkách opouštěli třídu jen v nutných případech (např. návštěva toalet). Po skončení výuky se žáci nesmí zdržovat ve škole.

Ve škole budou probíhat od pondělí 3. 5. do čtvrtka 6. 5. přijímací zkoušky, uchazeči o studium budou přijímačky konat v jiné části budovy, takže by se neměli se žáky školy potkávat.

Pokud by měl žák doma příznaky nějakého onemocnění (covid19), do školy by neměl přicházet. K budově školy by žáci měli v den, kdy nebude probíhat testování, přicházet 15 minut před začátkem vyučování. V den testování (PO a ČT) budou přicházet 25 minut před začátkem výuky. Prosíme, aby se žáci před budovou neshlukovali ve skupinkách a dodržovali rozestupy alespoň 1,5 m. Upozorňujeme zároveň, že před budovou školy probíhá stavební akce, je tam potřeba dbát zvýšené opatrnosti.

Žáci primy a sekundy budou přicházet k budově v pondělí 3. 5. a v úterý 4. 5. až v 8:30. Ne dříve, aby se nepotkávali se žáky, kteří přijdou na přijímačky. Přesně v 8:30 budou přímo od vchodu školy odvedeni do prázdné třídy, kde budou v pondělí otestovány antigenními testy: žáci primy do sousední učebny kvarty, žáci sekundy do sousední učebny tercie. Při samotestování budou přítomni zaměstnanci školy, kteří žáky vždy o testování poučí.

Testovat se budou žáci formou samotestů sami. Žáci, kteří budou negativní, se půjdou přezout do šatny a odtud pak půjdou do své třídy. Žáci primy se budou učit ve své učebně, testovat se budou v učebně kvarty, žáci sekundy se budou učit ve své třídě, testovat se budou v učebně tercie. Žák, kterému by vyšel test pozitivně, bude umístěn do izolační místnosti, rodiče budou vyrozuměni, aby si dítě ve škole převzali. Žáci primy a sekundy se budou testovat v pondělí a ve čtvrtek. V další dny, kdy se testovat žáci již nebudou, půjdou od vchodu rovnou do šatny a pak do své učebny.

Žáci, kteří prokazatelně prodělali covi19 (měli pozitivní test) v době kratší 90 dní, se testovat nemusí. Musí ale předložit potvrzení od praktického lékaře (dětského, dorostového). Případně mohou doložit aktuální test z testovacího centra (ne starší 7 dní) nebo mohou doložit doklad o očkování proti covid19, musí jít o druhé očkování, které proběhlo před 14 dny a dříve. V těchto uvedených případech se žák ve škole testovat nemusí. Více k testování žáků najdete ZDE.

Žáci primy až kvarty budou ve škole nosit po celou dobu roušku (mohou používat chirurgickou roušku, tedy zdravotnickou obličejovou masku). Nemusí mít respirátor. Při příchodu do školy si žáci musí vždy dezinfikovat ruce. Dezinfekční prostředky jsou i na chodbách, ve třídách i na toaletách. Ve třídách se bude pravidelně větrat.

Prezenční výuka se netýká jazykové školy. Na jazykových školách podle vládních opatření probíhá nadále distanční výuka, proto kurzy KET (PET, FCE) budou vyučovány distančně: hodiny budou přesunuty na týden distančního vzdělávání, nebo bude upravený rozvrh tak, aby se žáci stihli přesunout ze školy domů. Pokud by žák měl zdržení na cestě, přihlásí se do TEAMS na výuku kurzu KET později.

V rámci prezenční výuky bude probíhat také výuka tělesné výchovy, a to jen ve venkovních prostorách.

Pro žáky, kteří budou od 3. 5. ve škole, zabezpečujeme také obědy: všichni žáci primy a sekundy budou mít přihlášené obědy. Pokud nebude mít někdo o oběd již v pondělí zájem, musí si ho v pátek 30. 4. do 13:00 odhlásit – telefonicky u vedoucí ŠJ D. Řezníkové – 461541348, případně mailem na adrese re@gy.svitavy.cz, případně bude možné si oběd odhlásit v systému iCantine na webu školy – tlačítko Stravování). Žáci budou upozorněni učiteli o opatřeních ve školní jídelně (ukázněný příchod k jídelně od tělocvičny, hygiena rukou, dodržování rozestupů a rozsazení v jídelně atd.). Žáci, kteří pokračují v distančním vzdělávání, se přímo v jídelně stravovat nemohou.