Svitavská obchodní akademie vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení + výsledky

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Přihlášky se podávají: osobně na sekretariát školy do čtvrtka 2. června 2022, nebo poštou (v tomto případě rozhoduje datum poštovního razítka na obálce, tj. datum odeslání nejpozději 1. 6. 2022).

V rámci 3. kola přijímacího řízení do 1. ročníku uvedeného oboru pro školní rok 2022/202nebudou uchazeči konat přijímací zkoušku. Žáci budou přijímáni jen na základě prospěchu na základní škole podle kritérií uvedených v příloze. Aby mohl být uchazeč o studium ve 3. kole ke studiu přijat, musí získat alespoň 17 bodů. Předpokládaný počet přijatých uchazečů pro 2. kolo přijímacího řízení jsou 2 žáci.

Veškeré informace, vyhlášení 3. kola a kritéria jsou uvedena ZDE.

S vyplněním přihlášky Vám případně pomůžeme. Uchazeči, kteří konali přijímačky na svitavské gymnázium nebo svitavskou obchodní akademii, nemusí vyplňovat přihlášku celou (viz informace v kritériích ZDE). V přihlášce uchazeč vyplní jen údaje pro jednu školu, nevyplňuje kolonku “Termín školní přijímací zkoušky” (neboť se zkoušky nekonají). Lékařské potvrzení není potřebné. Další informace podáme na tel. čísle 603511743.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení – ZDE.