Svitavská obchodní akademie vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení + výsledky

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Přihlášky se podávají: osobně na sekretariát školy do pátku 20. května 2022, nebo poštou (v tomto případě rozhoduje datum poštovního razítka na obálce, tj. datum odeslání nejpozději 19. 5. 2022).

V rámci 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku uvedeného oboru pro školní rok 2022/2023 nebudou uchazeči konat přijímací zkoušku. Žáci budou přijímáni jen na základě prospěchu na základní škole podle kritérií uvedených v příloze. Aby mohl být uchazeč o studium ve 2. kole ke studiu přijat, musí získat alespoň 17 bodů. Předpokládaný počet přijatých uchazečů pro 2. kolo přijímacího řízení je 1 žák.

Veškeré informace, vyhlášení 2. kola a kritéria jsou uvedena ZDE.

Informace jsou také zde.

S vyplněním přihlášky Vám případně pomůžeme. Uchazeči, kteří konali přijímačky na svitavské gymnázium nebo svitavskou obchodní akademii, nemusí vyplňovat přihlášku celou (viz informace v kritériích ZDE).

V přihlášce uchazeč vyplní jen údaje pro jednu školu, nevyplňuje kolonku “Termín školní přijímací zkoušky” (neboť se zkoušky nekonají). Lékařské potvrzení není potřebné. Další informace podáme na tel. čísle 603511743 (tel. číslo je přístupné od 16. 5. 2022 denně).

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obchodní akademii ZDE.