Studenti gymnázia i obchodní akademie jezdí a chodí do divadel

Na jaře se studenti naší školy vydali čtyřikrát do divadla: nejdříve studenti obchodní akademie navštívili ve Východočeském divadle v Pardubicích představení Kytice (podle K. J. Erbena), následně odjeli studenti gymnázia nejdříve do Brna na představení Sugar! (Městské divadlo Brno) a do Klicperova divadla v Hradci Králové na představení Zbabělci (podle románu J. Škvoreckého). Do svitavského divadla Trám, kde studenti gymnázia i obchodní akademie zhlédli představení DOcela MAlého divadla “České nebe” – výtěžek z tohoto představení (Kč 5.520,–) byl odeslán jako dar na podporu Ukrajiny na konto Charity České republiky. A nakonec si zajeli do brněnského divadla Husa na provázku gymnazisté na představení “Bídníci”.

Bídníci

Na fotografiích studenti obchodní akademie před divadlem v Pardubicích, dále fotografie z představení Sugar! (zdroj: https://www.mdb.cz/inscenace/265-sugar-nekdo-to-rad-horke), z představení Kytice (zdroj: https://www.vcd.cz/inscenace/kytice-studio-laik) a z představení Zbabělci (zdroj: https://www.klicperovodivadlo.cz/inscenace/zbabelci-3577/), z představení Bídníci (zdroj: https://www.provazek.cz/cs/bidnici#gallery-10)