Střídání prezenční a distanční formy vzdělávání od 30. 11. 2020

Podle vládních opatření a opatření ministerstva školství bude výuka většiny tříd ve 3. stupni PES zatím rotovat:

30. 11. až 4. 12. 2020

  • platí 4. stupeň PES
  • na gymnáziu prezenčně studují: prima A, sekunda A, 4. B a oktáva A, ostatní třídy studují distančně, maturitní třídy dodržují homogenní skupiny v seminářích do 4. 12. 2020
  • na obchodní akademii prezenčně studují: 4. A a 4. B, ostatní třídy studují distančně, maturitní třídy dodržují homogenní skupiny do 4. 12. 2020

7. 12. až 11. 12. 2020

  • platí 3. stupeň PES*
  • na gymnáziu prezenčně studují: tercie A, kvarta A, 1. B, 2. B, kvinta A, 4. B a oktáva A, ostatní třídy studují distančně
  • na obchodní akademii prezenčně studují: 1. A, 3. A, 4. A a 4. B, ostatní třídy (2. A) studují distančně

14. 12. až 18. 12. 2020

  • platí 3. stupeň PES*
  • na gymnáziu prezenčně studují: prima A, sekunda A, 3. B, sexta A, septima A, 4. B a oktáva A, ostatní třídy studují distančně
  • na obchodní akademii prezenčně studují: 2. A, 4. A a 4. B, ostatní třídy (1. A a 3. A) studují distančně

Homogenní skupiny je povinnost dodržovat do 4. 12. 2020 (ve 3. stupni  PES), v dalších dnech platí, že pokud se při výuce v učebně sejdou žáci z více tříd, musí se v učebně skupiny žáků – pokud to jde – nějak oddělit (např. žáci jedné třídy vpředu, z druhé třídy vzadu). Žáci těchto tříd se nebudou také shlukovat např. při čekání před učebnami.

* pokud by se změnila epidemiologická situace a došlo k posunu do stupně 2. PES, situace se změní a nebude třeba rotování tříd při prezenčním studiu. Škola bude žáky a rodiče informovat.