Sportovní aktivity studentů gymnázia a obchodní akademie na konci školního roku

Závěr školního roku 2021/2022 patřil na gymnáziu i na obchodní akademii sportovním aktivitám. Gymnázium pro studenty organizuje již řadu let kurz netradičních sportů – na konci června 2022 jezdili studenti na koloběžkách, hráli kin-ball nebo bowling. Na studenty obchodní akademie čekal 29. 6. 2022 sportovní den (o putovní pohár ředitele školy): studenti běhali ve Vodárenském lese, řešili úlohy, kvízy, hráli hry a také jezdili na koloběžkách, přičemž putovní pohár ředitele školy získala třída 3. A (předán byl 30. 6. 2022 během vyhodnocení školního roku a ocenění nejlepších studentů obchodní akademie).

Kurz netradičních sportů gymnázia