Sportovně-biologický kurz gymnazistů

Skončil sportovně-turistický kurz studentů 2. A svitavské obchodní akademie (ve Svojanově) a hned po neděli 5. 6. 2023 vyrazili (opět na kolách) na týdenní sportovně-biologický kurz gymnazisté ze 2. A a ze sexty. Tento kurz se tradičně organizuje v Budislavi a spojuje sportovní aktivity s aktivitami zaměřenými na biologii.