Soutěž Chemická olympiáda starších studentů

V pondělí 18. března soutěžili studenti čtyřletého studia ve školním kole Chemické olympiády. Nejlépe se vedlo Josefovi Ingrovi z kvinty A, který se umístil před Vojtěchem Hájkem ze II. B. Téma bylo zaměřené na d- a f- prvky, zejména pak na mangan, železo a měď. V praktické části studenti manganometrickou titrací stanovovali koncentraci peroxidu vodíku.