Slavnostní beánie primy A a 1. B svitavského gymnázia

Každoročně organizuje svitavské gymnázium pro nové studenty školy slavnostní beánii. To byla již ve středověku slavnost přijímání nových studentů do stavu studentského. V Červené knihovně byli těmi nováčky ve středu 7. 9. 2022 nejdříve studenti primy A pod vedením třídního profesora Mgr. Pavla Brázdy a následně 1. B pod vedením třídního profesora Mgr. Jiřího Macha. Před dvakrát zaplněným hledištěm nechyběly proslovy, studentská hymna Gaudeamus igitur, hudební vystoupení studentů nebo předávání pamětních listů a drobného dárku na památku.

Fotografie M. Báča, J. Najbert a J. Marek