Školní kolo dějepisné olympiády – gymnázium a obchodní akademie

Naše škola zorganizovala online dějepisnou olympiádu v II. kategorii (střední školy). Školního kola se 1. 12. 2020 zúčastnilo 12 žáků gymnázia a obchodní akademie. Na 1. místě se umístil Š. Pytlík (2. A – OA), 2. místo obsadil M. Pittner (oktáva – GY), 3. příčku obsadil V. Rybička (kvinta – GY). Další místa získali D. Severa (4. místo – oktáva – GY), J. Vízdal (5. místo – kvinta – GY) a A. Cerháková (6. místo – oktáva – GY). Do okresního kola, které by mohlo proběhnout již prezenční formou, postupují Š. Pytlík a M. Pittner.

V kat. I. zvítězila N. Šufanová (kvarta – GY), před D. Nekvindou (kvarta – GY) – oba postupují do okresního kola. Na dalších místech se umístili T. Datinský (3. místo, tercie – GY), J. Ducháček (4. místo, kvarta – GY), J. Mareček (5. místo, tercie – GY). V kat. I. soutěžilo celkem 8 žáků gymnázia.

M. Pittner se umístil na 2. místě v kat. II