Škola plánuje pro maturanty konzultace

Maturanti gymnázia i obchodní akademie jsou téměř na konci studia. V měsíci dubnu měli zkrácenou distanční výuku, odpadly jim některé předměty, které nebudou potřebovat k maturitě. V květnu budou mít již intenzívní přípravu k maturitě, kterou jim gymnázium i obchodní akademie podpoří nepovinnými konzultacemi (zatím jen v režimu 1 učitel a 6 žáků). Konzultace většinou proběhnou na základě dohody učitelů a žáků, mohou o ně požádat i žáci (dohodnout se lze i na režimu 1 učitel a 1 žák).

Ministerstvo školství 26. 4. 2021 oznámilo, že pro maturanty připravilo ještě jeden „podpůrný balíček“ – možnost jednoho opravného termínu na didaktické testy navíc a ještě jeden opravný termín pro praktickou zkoušku navíc (týká se to obchodní akademie). Více ZDE.