Setkání s rodiči nových žáků školy

Dovolujeme si pozvat rodiče (zákonné zástupce) nových žáků – žáků budoucí třídy 1. A na schůzku s vedením školy a třídní učitelkou. Schůzka se uskuteční pondělí 31. 8. 2020 v budově obchodní akademie (informace o místnosti bude zveřejněna u vchodu), a to od 17:00 hodin. Na schůzce dostanou rodiče základní informace ke studiu, organizaci výuky apod.