Screeningové testování na gymnáziu a obchodní akademii 6. 12. 2021

V pondělí 6. 12. 2021 proběhne další kolo avizovaného screeningového testování žáků antigenními testy, které má škola připraveny (žák si může donést svůj test, který je na seznamu MZ ČR – ZDE a provede samotestování s ostatními testovanými žáky).

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování  (14 dnů po plně dokončeném očkování), dále po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) nebo po předložení platného výsledku PCR testu nebo antigenního testu (viz níže).

Testovat se nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný  (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).   

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později  (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. Žák se v takovém případě hlásí po příchodu do školy na sekretariátu gymnázia nebo obchodní akademie. 

Pokyny pro testování na gymnáziu jsou ZDE.

Pokyny pro testování na obchodní akademii jsou stejné, jako byly 22. 11. 2021 (ZDE.)

Sdělení MŠMT k testování – ZDE. Informace jsou také ZDE. Další kolo testování proběhne pravděpodobně 13. 12. 2021. Pak pravděpodobně každý týden až do února 2022)