Program Erasmus+

Projekt Erasmus+ KA1: „Vzdělávací mobilita jednotlivců“ na Gymnáziu, obchodní akademii a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Svitavy. Název projektu: „Jazykové a metodické kurzy pro učitele Gymnázia, obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy“ (číslo projektu 2020-1-CZ01-KA101-077498). Šlo o program EU podporující zahraniční mobilitu pedagogů, v případě naší školy (gymnázia i OA)  v letech 2022–2023 o vzdělávací aktivity učitelů ve Velké Británii zaměřené zejména na metodiku výuky cizích jazyků a metodu CLIL. Naše škola se zapojila do projektu Erasmus+ v roce 2020, projekt měl být ukončen v roce 2022, po dohodě s národní agenturou DZS Praha bylo ukončení projektu vzhledem k proticovidovým opatřením, kdy byly výjezdy do zahraničí komplikované, posunuto do roku 2023. Cílem projektu bylo poskytnout vybraným učitelům školy jazykové a metodické vzdělání ve Velké Británii. S organizací mobilit pomohla spolupracující jazyková a vzdělávací agentura, která má letité zkušenosti s mobilitami učitelů. Situace byla zejména v roce 2023 složitá kvůli tomu, že kurzů splňující podmínky pro mobility učitelů v rámci programu Erasmus+ ve Velké Británii vzhledem k Brexitu ubylo. Přesto se podařilo vybrat organizace (jazykové školy), které mají jak dobré jméno, tak splňovaly požadavky kladené naším projektem. Dvě učitelky školy absolvovaly kurzy v létě roku 2022, čtyři učitelky v létě roku 2023. Pět učitelem se zúčastnilo metodických kurzů pro výuku AJ, jedna učitelka se zaměřila na využívání metody CLIL. Všechny účastnice v kurzech obstály, získaly kromě potřebného certifikátu spoustu nových zkušeností a dovedností, které následně budou využívat při výuce na škole. Výsledky mobilit učitelky sdíleli také s kolegy-jazykáři ve škole.

Přehled absolventek jazykových a metodických kurzů ve Velké Británii:

  • Naďa Bisová, Basil Paterson College, Edinburgh, Scotland, Active Methodology Course (2022)
  • Markéta Henychová, Basil Paterson College, Edinburgh, Scotland, Active Methodology Course (2022)
  • Petra Jeřábková, Cambridge, Bell Teacher Academy, Bell Cambridge (2023)
  • Eva Steklá, ELC Brighton, Language, Methodology and Culture course for Teachers (2023)
  • Mariana Švejcarová, ELC Brighton, Language, Methodology and Culture course for Teachers (2023)
  • Mgr. Ditta Kukaňová, London – Centre Of English Studies, English Language – CLIL (2023)