Proběhl gymnaziální sportovně biologický kurz

Po dvouleté pauze uspořádali pedagogové kabinetu tělesné výchovy a biologie tradiční kurz v Budislavi pro třídy II. B a sexta A. Cyklistický přesun se sice neobešel bez potíží, ale vlastní náplň kurzu už proběhla bez problémů (snad jen počasí mohlo být někdy přívětivější). Kromě organizovaného programu (práce s mapou, orientační, azimutový a postřehový závod) bylo příležitostí si volném času vyzkoušet nejrůznější hry, kterým vévodil především stolní tenis a další míčové sporty. Příjemný byl i odpolední cyklovýlet na rozhlednu Borůvka, do údolí říčky Novohradky s občerstvením na chatě Polanka a s jízdou kolem zámku v Nových Hradech. Oblíbená byla jistě i střelba ze vzduchovek nebo chvíle u večerního táboráku. Při výuce biologie došlo na poznávání desítek druhů rostlin a živočichů v prostředí louky, lesa, potoka nebo rybníka, pozorování dalekohledy, stereolupou, měření průhlednosti vody v rybníku, poslech ptačích hlasů, obdivování těl nejrůznějších bezobratlých a vytváření sbírky rostlin. Někteří dokonce zareagovali na “botanickou výzvu” (se sladkou odměnou)! O zásoby jídla a pití se vzorně staral pan školník. No a kdo by zapomněl na osobitý budíček vedoucího kurzu s reprodukcí přes megafon! :-). Celkově můžeme být s průběhem a výsledky kurzu spokojeni. Díky patří nejen zapojeným organizátorům, ale chválit musíme za přístup a zvládnutí podmínek studentky a studenty obou tříd.