Prima a sekunda gymnázia nastupuje 30. 11. 2020 do školy

V pondělí m30. 11. 2020 nastupují do školy třídy prima A a sekunda A. Výuku budou mít podle normálního rozvrhu (případně podle rozvrhu suplování), hodiny tělesné výchovy budou nahrazeny určitě příjemnou procházkou na čerstvém vzduchu, při výuce hudební výchovy se nebude zpívat.

Při prezenční výuce budou ve škole platit přísná hygienická opatření. Pobyt ve škole je možný jenom v roušce. Tam, kde to jen trochu půjde, se budou muset dodržovat rozestupy. Prosíme žáky také o častou dezinfekci a časté mytí rukou. Ve třídách se bude často a intenzivně větrat: vždy o přestávkách a na chvíli i během výuky cca uprostřed hodiny. Z tohoto důvodu si žáci do třídy mohou nosit teplejší oblečení (případně bundy), aby se na chvíli mohli „přiobléci“. Přezouvat se však v šatnách žáci budou muset.

Upozorňujeme také na to, že se žáci, kteří se účastní prezenční výuky, už budou moci stravovat ve školní jídelně (za přísných hygienických opatření v jídelně – dodržování rozestupů, vstup jen v roušce, max. 4 osoby u stolu atd.). Protože se dá předpokládat, že většina primánů a sekundánů se bude ve škole stravovat, obědy budou mít od 30. 11. 2020 přihlášené. Pokud zájem obědvat ve školní jídelně mít nebudou, obědy si musí odhlásit (na webu je v rychlých odkazech tlačítko “Stravování” pro elektronické přihlášení obědů), případně je možné zavolat nebo napsat do školní jídelny re@gy.svitavy.cz, tel. 461541348. Žáci ostatních tříd, kteří se v té době budou vzdělávat distančně, do jídelny nesmí chodit, budou si však moci v určenou dobu jako cizí strávníci vyzvednout za dotovanou cenu do jídlonosiče u okénka jídelny (take-away).

Žáci primy a sekundy by měli do školy chodit ve dnech 30. 11 až 4. 12. 2020, další týden by zůstali doma a měli by zase distanční formu vzdělávání. Ve škole by je vystřídali žáci tercie A a kvarty A.

Žáci primy a sekundy, kteří navštěvují jazykovou školu (kurz KET), budou mít výuku v kurzu upravenou. Informaci předáme do Bakalářů/Komens – Nástěnka třídy.

Pokud by se něco změnilo, budou žáci na tomto místě upozorněni na změnu.