Prezentace DofE

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu (zkráceně DofE) je mezinárodní program pod záštitou britské královské rodiny, který motivuje mladé lidi ve věku 14-24 let k rozvoji schopností a dovedností. Naše škola je do něj zapojena už od roku 2019 a ve středu 11. října se uskutečnilo představení programu žákům tercie a 1. ročníku gymnázia jako možným budoucím členům. Kromě zapojených pedagogů o programu referovali i již zapojení žáci školy.