Preventivní programy v kvintě, sekundě a tercii

Během října naši školu několikrát navštívili lektoři z Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. Pro žáky kvinty a sekundy připravili aktivity podporující rozvoj pozitivních vztahů v třídním kolektivu, v tercii bylo setkání namířeno na problematiku nebezpečí užívání návykových látek.