Přehled přípravných kurzů jazykové školy k mezinárodním zkouškám

Státní jazyková škola zajišťuje přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám němčiny Goethe-Zertifikat (v úrovních A0, A1, A2, B1) a angličtiny Cambridge English v úrovních KET (A2), PET (B1), FCE (B2), CAE (C1).  Zabezpečuje také mezinárodní zkoušky Cambridge English (ve spolupráci s Cambridge P.A.R.K.) a mezinárodní zkoušky Goethe-Zertifikat. Lze se přihlásit také na kurz francouzštiny – např. přípravný kurz pro certifikát DELF, DALF.

KURZY CAMBRIDGE ENGLISH VE ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022

KET (A2): 2 hodiny týdně – jednoletý….. Kč 3.980,–

KET (A2): 2 hodiny týdně – dvouletý…… Kč 3.980,–

PET (B1): 2 hodiny týdně – jednoletý….. Kč 3.980,–

PET (B1): 2 hodiny týdně – dvouletý…… Kč 3.980,–

FCE (B2): 2 hodiny týdně – jednoletý….. Kč 3.980,–

FCE (B2): 2 hodiny týdně – dvouletý…… Kč 3.980,–

CAE (C1): 2 hodiny týdně – jednoletý….. Kč 3.980,–   

CAE (C1): 2 hodiny týdně – dvouletý…… Kč 3.980,– 

• Odevzdání závazné přihlášky na sekretariát paní K. Hořínkové – osobně nebo elektronicky (hk@gy.svitavy.cz) – do 19. 6. 2021
• Cena neobsahuje náklady na pořízení učebnice, pracovního sešitu a cenu zkoušky. 
• Zaplacení ceny kurzu:  
a) celá částka – do 22. 6. 2021
b) splátkový systém  – 50% do 22. června 2021, 50% do 7. 9. 2020  
• Platby: hotově nebo bezhotovostně. Platba vždy na rok, nevratná (náhradník)
• Zaplacení ceny učebnice a pracovního sešitu – do  12. září (Kč 450 až Kč 660,– , podle typu kurzu)
• Výuka v kurzech – od začátku školního roku

Pozor:
• Ve školním roce 2020-2021 budou kurzy otevírány pro studenty svitavského gymnázia i pro veřejnost (žáky ZŠ, studenty SŠ, VŠ i pro dospělé)
• Nejde o „placené doučování“.
• Obsah učiva jiný, ŠVP JŠ (ne GY), jiné učebnice.
• Absolvování kurzu není podmínka pro přihlášení se na zkoušku.
• Nejlepší studenti gymnázia by mohli zvládnout zkoušky i bez přípravného kurzu.
• Neabsolvování kurzu nemá vliv na hodnocení v hodinách AJ na GY či znevýhodnění ve třídě.
• Čtyři úrovně kurzů pro studenty, ne: masová záležitost, max. 15 studentů v 1 kurzu.
• U dvouletých kurzů – 2. ročník se otevírá při minimálním počtu 12 účastníků (doplňování).
• Absolvování kurzu neznamená záruku úspěšného složení zkoušky, ale vysoká úspěšnost se předpokládá.    
• MOTIVACE ke studiu cizích jazyků – ANO.

Závazné přihlášky do kurzů se odevzdávají do 19. 6. 2020. Tiskopis závazné přihlášky je na sekretariátu školy,  u vyučujících AJ a je zveřejněn i ZDE.

KURZY GOETHE-ZERTIFIKAT VE ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022  

Nj  (A0):  2 hodiny týdně – dvouletý…… Kč 3.980,–*

Nj  (A1):  2 hodiny týdně – dvouletý…… Kč 3.980,–*

Nj  (A2):  2 hodiny týdně – jednoletý…… Kč 3.980,–* 

Nj  (A2):  2 hodiny týdně – dvouletý…… Kč 3.980,–* 

Nj  (B1):  2 hodiny týdně – jednoletý…… Kč 3.980,–*

Nj  (B1):  2 hodiny týdně – dvouletý…… Kč 3.980,–*

• Odevzdání závazné přihlášky na sekretariát paní K. Hořínkové – osobně nebo elektronicky (hk@gy.svitavy.cz) – do 19. 6. 2021

• Cena neobsahuje náklady na pořízení učebnice, pracovního sešitu a cenu zkoušky. 
• Zaplacení ceny kurzu:  
a) celá částka – do 22. 6. 2021
b) splátkový systém  – 50% do 22. června 2021, 50% do 7. 9. 2020   
• Platby: hotově nebo bezhotovostně. Platba vždy na rok, nevratná (náhradník)
• Zaplacení ceny učebnice a pracovního sešitu – do  12. září (Kč 450 až Kč 660,– , podle typu kurzu)
• Výuka v kurzech – od začátku školního roku 

POZOR: 

• Ve školním roce 2021-2022 budou kurzy otevírány pro studenty svitavského gymnázia i pro veřejnost (žáky ZŠ, studenty SŠ, VŠ i pro dospělé)
• Nejde o „placené doučování“.
• Obsah učiva jiný, ŠVP JŠ (ne GY), jiné učebnice.
• Absolvování kurzu není podmínka pro přihlášení se na zkoušku.
• Nejlepší studenti gymnázia by mohli zvládnout zkoušky i bez přípravného kurzu.
• Neabsolvování kurzu nemá vliv na hodnocení v hodinách NJ na GY či znevýhodnění ve třídě.
• Čtyři úrovně kurzů pro studenty, ne: masová záležitost, max. 15 studentů v 1 kurzu.
• U dvouletých kurzů – 2. ročník se otevírá při minimálním počtu 12 účastníků (doplňování).
• Absolvování kurzu neznamená záruku úspěšného složení zkoušky, ale vysoká úspěšnost se předpokládá.    
• MOTIVACE ke studiu cizích jazyků – ANO.

Závazné přihlášky do kurzů se odevzdávají do 19. 6. 2021. Tiskopis závazné přihlášky je na sekretariátu školy,  u vyučujících NJ a je zveřejněn i ZDE.

KURZY FRANCOUZŠTINY  VE ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022

A0: 2 hodiny týdně ….. Kč 3.980,–

A1: 2 hodiny týdně …… Kč 3.980,–

• Odevzdání závazné přihlášky na sekretariát paní K. Hořínkové – osobně nebo elektronicky (hk@gy.svitavy.cz) – do 19. 6. 2021

• Cena neobsahuje náklady na pořízení učebnice, pracovního sešitu a cenu zkoušky. 
• Zaplacení ceny kurzu:  
a) celá částka – do 22. 6. 2021
b) splátkový systém  – 50% do 22. června 2021, 50% do 7. 9. 2020  
• Platby: hotově nebo bezhotovostně. Platba vždy na rok, nevratná (náhradník)
• Zaplacení ceny učebnice a pracovního sešitu – do  12. září (Kč 450 až Kč 660,– , podle typu kurzu)
• Výuka v kurzech – od začátku školního roku

Pozor:
• Ve školním roce 2021-2022 budou kurzy otevírány pro studenty svitavského gymnázia i pro veřejnost (žáky ZŠ, studenty SŠ, VŠ i pro dospělé)
Závazné přihlášky do kurzů se odevzdávají do 19. 6. 2021. Tiskopis závazné přihlášky je na sekretariátu školy,  u vyučující FJ a je zveřejněn i ZDE.