Opatření MZ ČR – režim návratu zaměstnanců a žáků školy ze zahraničí – platí od 9. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 8. 7. 2021 ochranné opatření, které upravuje mj. pravidla pro návrat žáků a zaměstnanců školy ze zahraničí. V případě vstupu zpět na území České republiky jsou osoby na základě stanovených pravidel mj. povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst. Povinnost informovat školu o cestách do zahraničí a předložit výsledek testu se nevztahuje na vyjmenované případy (např. osoby očkované proti covidu apod.) – celý text je uveden zde: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-13-cervence-2021.pdf . Uvedené povinnosti se vztahují ke vzdělávací instituci, pokud je tato instituce (škola) tzv. v provozu; tedy, že vykonává ve vztahu k dotčeným dětem/žákům/studentům/účastníkům nějakou činnost a tito se jí mají účastnit. Rovněž u zaměstnance je informační povinnost významná před, respektive při návratu do práce, kdy se podmínky podle ochranného opatření ověřují. Všem doporučujeme informace v uvedeném odkazu pročíst, a to zejména v období, kdy se budou žáci vracet do školy (někteří žáci na konci srpna k vykonání opravných zkoušek, většina od 1. září 2021). Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby se situace vyvinula tak, aby se uvedené opatření nemuselo uplatňovat.