Odešel historik, spolupracovník gymnázia a pedagog na univerzitě třetího věku Radoslav Fikejz

Radoslav Fikejz byl pedagogem na Univerzitě třetího věku V. O. Ottendorfera ve Svitavách, kterou provozuje svitavské gymnázium. Od založení univerzity třetího věku v roce 2002 byl garantem studijního modulu regionální dějiny. Zároveň dlouhá léta spolupracoval se svitavským gymnáziem, mj. i na řadě projektů.

Radoslav Fikejz se narodil 12. června 1973 ve Svitavách. Po absolvování svitavského gymnázia v roce 1991 studoval český jazyk a literaturu a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Promoval v roce 1998, ale již od roku 1994 pracoval ve svitavském muzeu a galerii jako městský historik a v roce 1998 se stal kronikářem města.

Publikoval mnoho článků v místním a regionálním tisku, věnoval se historii města i na sociálních sítích, vydal řadu knih a publikací věnovaných osobnostem, historii města a regionu, na mnoha dalších se podílel, opatřoval je fundovanými úvody i doslovy. Jeho stěžejním dílem byla práce na vydání Kroniky města Svitavy i na pokračování kroniky. Je autorem městského památkového okruhu, tvořil informační systémy ve městě, podílel se na vzniku naučné stezky ve Svitavách a okolí, zpracovával průvodce. Ve svitavském městském muzeu a galerii pracoval na vytváření a vedení sbírek a archívu, byl spolutvůrcem řady výstav, vytvořil unikátní stálé expozice, oceňovaný je zejména Labyrint svitavských příběhů nebo Hledání hvězdy Davidovy. Stál v čele mnoha odborných projektů, jak muzejních, tak městských.

Radoslav Fikejz krátce vyučoval na Střední zdravotnické škole ve Svitavách, od roku 2002 působil jako pedagog na Univerzitě třetího věku V. O. Ottendorfera ve Svitavách, kterou provozuje svitavské gymnázium. Byl zde garantem studijního modulu regionální dějiny.

Nepřehlédnutelná byla také jeho činnost v komunální politice. Od roku 2006 byl nepřetržitě zastupitelem za Sdružení pro město Svitavy, od roku 2010 byl členem Rady města Svitavy.

Radoslav Fikejz se stal laureátem Výroční ceny Svitavského klubu Laurus za rok 2010, a to za popularizaci dějin města Svitavy a jeho regionu.

Radoslav Fikejz odešel 8. listopadu 2021…