Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Pražských Benátek

Ve úterý 7. listopadu vycestovali gymnaziální třeťáci do Prahy, o den později je následovali septimáni. Cílem obou tříd se stala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, její prostory prošli spolu s průvodcem. Další program v metropoli byl věnován Pražským Benátkám – lokalitám kolem Karlova mostu, které si žáci prohlédli i z lodní paluby.