Na gymnáziu vzniklo zázemí pro školní poradenské pracoviště

Původní sklad učebnic na gymnáziu byl upraven a vzniklo tak zázemí pro školní poradenské pracoviště. Jde o prostor, který bude sloužit pro poskytování poradenských služeb výchovným poradcům, metodikům prevence a také školní psycholožce. Bude využíván také pro případná jednání se zákonnými zástupci žáků, případně se žáky, bude-li potřeba využít odděleného a “privátnějšího” prostředí. Místnost pro školní poradenské pracoviště se nachází v přední budově gymnázia (při příchodu do budovy na konci chodby vpravo) a bude využíváno jak pro gymnázium, tak pro obchodní akademii.