Matematici z obchodní akademie úspěšné soutěžili v regionální soutěži

Na konci března 2023 se uskutečnil 38. ročník regionální matematické soutěže. Jde o soutěž středních odborných škol a učilišť, spolupořadatel soutěže je Jednota českých matematiků a fyziků. Z původně regionálního kola se již trvale stala soutěž vlastně nadregionální, neboť i letos se zúčastnily školy nejen Pardubického kraje, ale i kraje Královehradeckého a z kraje Vysočina – od Třebíče přes Pardubice, Hradec Králové až třeba po Náchod. Z naší školy (obchodní akademie) se soutěže v Ústí nad Orlicí zúčastnilo 6 žáků. Celkem však do Ústí nad Orlicí dorazilo 186 žáků z 25 škol.  Nejlépe se z „našich“ umístil student 1. A Vojtěch Musil v kategorii pro 1. roč SŠ, a to na krásném 2. místě.