Literárněhistorická exkurze 3. A obchodní akademie do Prahy

V polovině května 2023 absolvovali studenti 3. A svitavské obchodní akademie třídenní exkurzi do Prahy. A to pod vedením Mgr. I. Štrychové a RNDr. M. Švejcarové. Program měli studenti nabitý: literatura, historie atd.