Klub nadaných dětí na gymnáziu

Na gymnáziu zahájil činnost Klub nadaných dětí, pilotně v primě A. Žáci navštívili poličskou firmu Ravensburger nebo si zahráli logické hry nebo “únikovky” ve Středisku volného času Tramtáryje Svitavy. Klub vzniká pod garancí Mgr. N. Bisové a ve spolupráci s Mensa ČR, která zřizuje po celé republice kluby nadaných dětí. Jejich účelem je podchytit skupinu velmi nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů.