Kácení tújí na dvoře obchodní akademie

Obchodní akademie ve Svitavách dostala od správního orgánu ochrany přírody (odbor životního prostředí MÚ ve Svitavách) povolení ke skácení 46 m2 zapojeného porostu zeravu západního (Thuja occidentalis) rostoucího ve dvoře areálu obchodní akademie na ulici T.G. Masaryka č. o. 20 ve Svitavách. Túje (zeravy) jsou přerostlé, v minulosti nebyly udržované, začínají se vyvracet a být nebezpečné. Vzhledem k tomu, že rostou na dvoře školy, je jejich skácení důležité. Soused hodlá využít obnažených zdí k jejich opravě a škola počítá s tím, že následně vysadí v prostoru dvora nové dřeviny.