Informace pro maturanty – didaktické testy ve spádové škole (MZ2022P)

Vážená paní, vážený pane,

v těchto dnech jste obdržel (a) nebo obdržíte pozvánku k didaktickým testům společné části maturitní zkoušky (září 2022) – pozvánka byla odeslána ředitelem Vaší střední školy prostřednictvím informačního systému CZVV. Dovoluji si Vás pozdravit ze spádové školy, kde se didaktické testy budou konat: Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy – konkrétně v budově gymnázia v ulici Sokolovská 1638, Svitavy (mapku, kde je budova gymnázia, najdete např. zde: http://www.gyoa.svitavy.cz/kontakty/). Přeji Vám úspěšné složení všech zkoušek.

Před vlastní zkouškou (didaktickým testem) sledujte webové stránky spádové školy (Gymnázia, obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy) – www.gyoa.svitavy.cz, kde mohou být aktuální informace k organizaci didaktických testů, které budete psát v září 2022. Při příchodu do budovy školy budou ve vestibulu školy umístěny informační tabule s aktuálním rozpisem učeben, kde se budou didaktické testy konat a seznamy žáků. Dostavte se včas, přineste si s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas a povolené pomůcky ke zkoušce – informace k nim Vám sdělí učitelé na Vaší kmenové škole, najdete je také na www.cermat.czhttps://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti (u jednotlivých předmětů v horní části uvedené stránky). Pokud Vám z tohoto sdělení nebude něco jasné nebo budete potřebovat nějaké upřesnění, tak nás kontaktujte na mailovou adresu spádové školy: info@gy.svitavy.cz. V ostatních případech (např. omluvení z účasti)  kontaktujte svou kmenovou školu.

Prostudujte si Žákovského průvodce podzimním zkušebním obdobím 2022 – zde.

Budeme Vám při zkoušce držet palce.

S pozdravem

PaedDr. Bc. Milan Báča, MBA
ředitel spádové školy

Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Sokolovská 1638/1

56802 Svitavy