Gymnazisté v programu FYBICH

V závěru školního roku chceme poděkovat všem studentům, kteří se zapojili do přednášek a dalších aktivit programu FYBICH dolnodobroučského Contipra. Vedení školy i jednotliví zapojení vyučující jsou rádi, že v rámci partnerských škol byli naši studenti vyšších ročníků (zejména pak z II. B) jedni z nejaktivnějších. Více se můžete dočíst v závěrečné zprávě.http://www.gyoa.svitavy.cz/wp-content/uploads/2023/06/FYBICH-2023-zaverecna-zprava.pdf