Geologická exkurze kvarty

Ve čtvrtek vyrazili kvartáni do terénu, aby si upevnili a doplnili znalosti z geologie, které se letos věnují v rámci hodin biologie. Nejprve se zastavili u opukového výchozu u Vendolí, kde hledali a našli fosílie druhohorních mlžů. Poté zavítali do Toulovcových maštalí, kde si prošli tamější skalní město a všímali si unikátních tvarů vzniklých zvětráváním křídových sedimentů. Další zastávka byla v obci Zderaz u obydlí hloubených v pískovci. Závěr exkurze patřil prohlídce muzea ve Skutči zaměřené na historii těžby žuly.