Exkurze gymnaziálních chemiků do Akademie věd ČR

Ve čtvrtek 3. listopadu absolvovala část studentů semináře z chemie návštěvu sedmi laboratoří Ústavu organické chemie a biochemie v rámci Dnů otevřených dveří Akademie věd ČR. Poznali tak práci zdejších vědců i jejich technické vybavení. Často se jednalo o témata spojená s nukleovými kyselinami DNA a RNA, proteiny, peptidy, aminokyselinami, enzymy, hormony nebo léčivy. Většinou šlo o snahu organickými látkami řešit zdravotní stav lidí nebo zvířat a přístroji detekovat různé látky ve směsích (hmotnostní spektrometr, nukleární magnetická rezonance). Dokonce si i zkusili některé laboratorní postupy a pokusy vlastními silami. Navíc mohli pobýt i v kabinetu věhlasně známého českého chemika prof. Antonína Holého (léky proti AIDS, hepatitidě typu B a dalším nemocem). Snad to tedy bylo příjemné a obdivuhodné nahlédnutí do tajů a krás vědy, při kterém se naši studenti projevovali i dobrými znalostmi, které získali při našem studiu chemie i biologie.