Dva nedávní absolventi svitavského gymnázia jsou na Antarktidě

Absolventi naší školy a dnes vědečtí pracovníci Mgr. Jan Kollár, PhD. (gymnázium absolvoval v roce 2011, dnes působí na katedře ekologie PřF Karlovy univerzity v Praze, na Antarktidě je poprvé) a Mgr. Michael Matějka (gymnázium absolvoval v roce 2015, dnes působí na Geografickém ústavu PřF Masarykovy univerzity v Brně, je účastníkem třetí polární expedice na Antarktidu) se sešli na nové expedici Českého antarktického výzkumného programu. Jsou od ledna 2024 součástí 20. polární expedice, kterou organizuje Masarykova univerzita Brno.

A oba již nabídli po návratu z Antarktidy udělat nějakou přednášku na svitavském gymnáziu. Na Antarktidě budou cca do konce března 2024.