Dočasné omezení provozu wifi pro studenty gymnázia

Vzhledem k tomu, že i naše škola má několik tříd v karanténě (aktuálně 3), potřebujeme zajistit plnohodnotný přenos dat přes wifi pro případné zajišťování distanční výuky (tzv. hybridní výuky – propojení online synchronní výuka pro žáky doma se žáky, kteří jsou ve škole). Nejde sice o jedinou formu distanční výuky (může probíhat pro žáky v karanténě i formou asynchronní online nebo offline formou), ale jde o formu, která vyžaduje komfortní přenos dat.

Z uvedeného důvodu na přechodnou dobu škola omezí tzv. wifi pro studenty (nebudou si moci např. stahovat filmy, hrát online hry o přestávkách, využívat prohlížeče apod.). Wifi pro studenty bude zapínána např. v případě, když bude učitel potřebovat ve výuce např. pracovat s mobilními telefony.