Do školy od 10. 9. 2020 s rouškou

Do budovy všem žákům i dospělým osobám povolen vstup jen se zakrytými ústy a zakrytým nosem (za použití roušky, respirátoru apod.). Roušky se používají ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, toalety, školní jídelna atd.). Roušky musí být nasazeny i ve výuce. Ve školní jídelně si žák převezme jídlo, jakmile se usadí na místo, roušku si sundá a uloží do sáčku. Po jídle si roušku opět nasadí. Zároveň připomínáme, aby žáci dodržovali ve škole – tam, kde to je jen trochu možné – rozestupy a aby dodržovali hygienická pravidla. Důležité je mýt si ruce mýdlem a vodou, případně si je dezinfikovat. A to nejen při vstupu do budovy. Prostudujte si aktualizované zásady, které vyplývají z manuálu MŠMT, nařízení MZ ČR (ZDE) Děkujeme za pochopení.

Další zásady pobytu žáků ve škole (pokud pobyt žáků není ve škole zakázán):

– při vstupu do budovy nemusí žáci již předkládat prohlášení o bezinfekčnosti,

– v budově školy je nutné používat roušky ve všech prostorách školy, a to i při výuce. Žákům je doporučeno, aby si do školy přinášeli ještě jednu náhradní roušku a také sáček na odkládání roušek při výuce nebo při konzumaci stravy ve školní jídelně,

– do školní jídelny přichází žák také s nasazenou rouškou, s ní si také převezme jídlo, teprve ve chvíli, když se usadí ke stolu si roušku sundá a uloží si ji do sáčku, který s sebou do jídelny přináší. Po jídle si hned roušku zase nasadí,

– tam, kde to je jen trochu možné, žáci dodržují rozestupy, do kabinetů učitelů a na sekretariát školy vstupují jednotlivě, 

– za základ dezinfekce považujeme vybavení školy stojany na dezinfekci při vstupech do budovy, vybavení všech učeben mýdlem (tekutým s dávkovačem) a papírovými ubrousky. Doporučujeme žákům, aby si mýdlem a vodou myli ruce (po dobu 20 až 30 vteřin) i několikrát za den,

– dezinfekci (Anticovid) používejte tam, kde není dostupné umývadlo s mýdlem. Dávkovače jsou nainstalovány u vchodů, na chodbách a toaletách,

– totéž platí při vstupu do školní jídelny: nejdříve si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem, osušte si je (dezinfekci před jídelnou je také možné použít, doporučujeme však raději si důkladně ruce umýt),

– na toaletách platí to samé – umýt ruce, osušit si je elektrickým osoušečem (i když na toaletách najdete i dezinfekci),

– prosíme žáky, aby pro smrkání používali jednorázové kapesníky, které po použití ukládali nejlépe do svých igelitových sáčků a pak do koše,

– doporučujeme také žákům vybavit se malými (kapesními) baleními dezinfekčních prostředků, a to přesto, že škola dezinfekčními prostředky disponuje,

– prosíme žáky, aby nepřicházeli do školy s příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění, jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, bolesti břicha, průjem, nevolnost, únava, ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zaměstnanci školy u žáka zjistí příznaky respiračního onemocnění (neplatí pro žáky s astmatem nebo alergií, pokud žák předem doloží doklad od lékaře, že na taková onemocnění trpí), bude žák poslán okamžitě do izolační místnosti, kde nezletilý žák vyčká příchodu rodiče, zákonného zástupce (zletilý žák musí okamžitě budovu školy opustit). Takoví žáci (případně jejich zákonní zástupci) jsou povinni telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu,

– rodiče (zákonné zástupce) prosíme, aby zajistili okamžité převzetí dítěte v případě, že se u dítěte objeví ve škole příznaky respiračního onemocnění (viz bod výše) a škola na tuto skutečnost zákonného zástupce upozorní, – žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (podle zjištění lékaři potvrzení bez problémů vydávají).

Výše uvedená pravidla většinou platila již od 1. 9. 2020 a byla aktualizována 9. 9. 2020 a 17. 9. 2020 na základě nařízení MZ ČR. Sledujte další informace a epidemickou situaci. V případě změny Vás bude škola informovat.