DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Uchazeči si prohlédnou školu a budou jim poskytnuty informace o studiu.

Škola plánuje pro školní rok 2024-2025 přijímat ke studiu 1 třídu do každého oboru školy: osmileté gymnázium (30 žáků), čtyřleté gymnázium (30 žáků) a čtyřletá obchodní akademie (30 žáků).