Den otevřených dveří na obchodní akademii – ONLINE 8. 12. 2022

V tomto školním roce jsme uspořádali již 3 Dny otevřených dveří na gymnáziu i na obchodní akademii. Ještě nás čeká jeden lednový termín – ve čtvrtek 12. 1. 2023.

Zejména pro uchazeče o studium ze vzdálenějších míst pořádáme ve čtvrtek 8. 12. 2022 v 18 hodin jeden mimořádný ONLINE Den otevřených dveří. Zájemci se mohou přihlásit přes TEAMS přes tento odkaz (stačí na něj kliknout):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk4OGE0MDEtZWQzMS00OWRkLTgwNTctN2Y1YmMxYzg4YTQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5cf0360-2e61-4eda-aff9-624eda1452b0%22%2c%22Oid%22%3a%225ac1d04d-98d1-4f34-92cf-91d375f81e33%22%7d

Od 18 hodin zájemcům přes počítač představíme svitavskou obchodní akademii a také podmínky přijetí ke studiu. Všem připojeným zájemcům o studium (rodičům i žákům 9. tříd) se budeme věnovat cca 30 minut, prostor bude věnován také dotazům. Akci jsme takto naplánovali zejména pro ty uchazeče, kteří nestihli předchozí Dny otevřených dveří, bydlí zejména ve vzdálenějších místech našeho regionu a mají složitější spojení do Svitav v odpoledních hodinách. Takto jsme postupovali i v minulém roce a online akce měla úspěch.