Další výuka U3V

Druhou dubnovou lekcí na svitavské univerzitě třetího věku, kterou už od roku 2003 organizuje svitavské gymnázium, byla 24. 4. 2024 přednáška „Fascinující svět buňky – základ života“ doplněná praktickým mikroskopickým pozorováním. Celou lekci vedl Jiří Mach, učitel svitavského gymnázia, který je také garantem celého semestru „Základy přírodních věd“.