Další setkání U3V

Ve středu 15. května se opět sešli posluchači univerity třetího věku na dalším pokračování přírodovědného semestru. Výuka se tentokrát soustředila na ptactvo. Teoretickou část vedl učitel gymnázia Jiří Mach a následná praktická část spojená s odchytem některých druhů přímo v přírodě proběhla v režii absolventa svitavského gymnázia Jakuba Vrány, který aktuálně působí v přírodovědné sekci místního muzea.