Budeme předávat a rozesílat pozvánky k přijímacím zkouškám

Toto sdělení je určeno pro ty uchazeče ke studiu, kteří si podali přihlášku na svitavské gymnázium nebo na svitavskou obchodní akademii.

V týdnu od 20. 3. 2023 budeme připravovat pozvánky k přijímacím zkouškám. Obdržíte je společně s tzv. zahájením správního řízení a s některými informace k přijímacímu řízení. Vše si prosím pečlivě přečtěte. Pozvánky k přijímacím zkouškám s uvedením termínu a také unikátního registračního čísla, pod kterým uchazeči budou vystupovat při přijímacím řízení (včetně výsledků přijímacího řízení) můžete obdržet trojí cestou:

a) můžete si je vyzvednout v určeném termínu přímo u nás ve škole, a to ve dnech 23. a 24. 3. 2023. Výhodou této cesty je to, že pokud přijdete pro pozvánku a další dokumenty přímo na sekretariát naší školy, můžete získat další potřebné informace v případě, že Vám nebude třeba něco jasné, že budete potřebovat zjistit další důležité informace nebo se třeba jen na něco zeptat, něco si ověřit, o něčem se ujistit, poradit (např. o průběhu přijímacího řízení, přijímacích testech, zveřejnění výsledků atd.). Ať jste podávali přihlášku na gymnázium nebo na obchodní akademii (někteří i na oba obory), pozvánku si může vyzvednout zákonný zástupce žáka (ten, který je uveden na přihlášce ke studiu) na sekretariátu gymnázia (Sokolovská 1638/1, Svitavy), a to v uvedených dvou dnech od 8 do 15 hodin. Nevyzvednuté pozvánky budou odeslány poštou – viz bod b).

b) můžete si počkat za pozvánku a další materiály zaslané poštou. Pozvánky, které si zákonní zástupci nevyzvednou ve škole ve výše uvedených dnech, budeme v týdnu od 27. 3. 2023 rozesílat formou doručenek do vlastních rukou (obálka s modrým pruhem). Pokud poštovní doručovatelé nezastihnou doma adresáta (půjde o zákonného zástupce, který byl uveden na přihlášce ke studiu), budete si muset zajít na poštu a obálku s pozvánkou si vyzvednout tam. Máme letité zkušenosti s tím, že se stává, že si někteří zákonní zástupci obálku na poště pak nevyzvednou, že upozornění na uložení zásilky někde zapadne a že se nám obálka vrátí jako nevyzvednutá zpátky do školy. Taková situace pak rozhodně na klidu uchazečům o studium nepřidá. Zároveň chápeme, že uchazeči ze vzdálenějších míst jinou možnost nemají a budou odkázáni opravdu – zjednodušeně řečeno – na vyhlížení poštovního doručovatele nebo na následnou cestu na poštu.

c) zákonným zástupcům, kteří vlastní soukromou datovou schránku zřízenou pro fyzickou osobu (ne však na datovou schránku, kterou má zřízenou podnikající osoba) budeme pozvánku a uvedené další materiály k přijímacímu řízení posílat datovou schránkou.

Sledujte prosím webové stránky naší školy (www.gyoa.svitavy.cz), kde budeme postupně uvádět aktuální informace. Zároveň Vám nabízíme možnost kdykoliv do školy přijít nebo zatelefonovat a poradit se.