Besedy primární prevence

V úterý 5. března naši školu navštívily lektorky ze společnosti MP Education, aby se s vybranými třídami věnovaly problematice dospívání. Program určený žákyním primy nesl název Mezi námi děvčaty, beseda připravená pro kvartu se jmenovala Umění dospět.