Beseda se spisovatelkou Erikou Rosenberg

V pátek se gymnaziální třídy 5V. A, 7V. A a 3Č. B zúčastnily besedy s Erikou Rosenberg – autorkou biografie o Emilii Schindlerové. Doprovázel ji Daniel Low-Beer, potomek majitelů textilní továrny v Brněnci, kde Oskar a Emilie Schindlerovi uchránili více než 1000 Židů před smrtí.