Aktuální informace pro uchazeče o studium po přijímacích zkouškách

Uchazečům o studium jsme po vykonání přijímacích zkoušek odeslali 8. 5. 2021 e-mail, ve kterém jsme uvedli, že jednotné přijímačkové testy školy neopravují, že to zajišťuje Cermat, který ve středu 19. května 2021 předá školám výsledky testů. Také naše škola vybere ten lepší výsledek (pokud žák konal přijímačky na dvou školách nebo dvakrát na naší škole) a k němu připočítá body za prospěch na základní škole a tzv. bonusové body za další vybrané aktivity uchazeče o vzdělávání. A 19. května škola zveřejní výsledky přijímacího řízení. Stanovíme pořadí uchazečů: v každém oboru bude přímo přijato 30 žáků (případně méně, neboť se bude čekat ještě na výsledek žáků v náhradním termínu přijímacích zkoušek – náhradní termíny přijímacích zkoušek pro ty, kteří neabsolvovali všechny přijímací zkoušky, kterých se zúčastnit mohli, se uskuteční pro všechny obory 2. 6. a 3. 6. 2021 – viz dále).

Vzhledem k tomu, že je letos v naší zemi situace s přijímacím řízením složitější, jsme připraveni Vám pomoci. Jakmile se dozvíte výsledky přijímacího řízení, nebojte se nám zavolat na tel. 603511743 v případě gymnázia (ředitel školy PaedDr. Milan Báča) nebo na tel. 724742584 v případě obchodní akademie (zástupkyně ředitele školy Mgr. Monika Pelíšková):

a) v případě, že budete přijati na naši školu a máte přihlášku ještě na jiné škole, kam budete také přijati, jsou dvě možnosti – buď preferujete naši školu a hodláte na ni nastoupit, nebo preferujete druhou školu a na naši školu nenastoupíte. Měli byste již nyní mít jasno v nastavení priorit. V obou případech nám zavolejte a sdělte nám svoje stanovisko,

b) nebudete hned po zveřejnění výsledků přijímacího řízení na seznamu přijatých žáků na naši školu a přesto Váš zájem trvá. I v takovém případě je ale možnost Vašeho přijetí. Také letos budeme moci doplňovat do počtu 30 přijatých bezprostředně po zkouškách. Jde zjednodušeně řečeno o možnost přijmout uchazeče o studium na volné místo, které vznikne tím, že někteří uchazeči neodevzdali zápisové lístky (rozhodli se nastoupit na jinou školu, kam byli také přijati). V takovém případě Vám s tímto krokem pomůžeme a poskytneme vám i příslušný tiskopis. I v takovém případě co nejdříve telefonujte na uvedená telefonní čísla.

Výsledky přijímacího řízení zveřejníme 19. 5. 2021 v odpoledních hodinách (dříve než ve 14 hodin to nebude). Pořadí žáků nebude zveřejněno se jmény, ale pod registračním číslem, které je uvedeno v pozvánce k přijímací zkoušce (např. GYOA-hk/123/2021). Doporučujeme žákům a rodičům zajímat se také o výsledky přijímacího řízení na druhé škole, kam si případně podávali druhou přihlášku. Protože budeme hned po zveřejnění výsledků v kontaktu, bude nás pochopitelně zajímat, jak se rozhodnete, budete-li přijati na obě školy. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme na webu školy a na úřední desce u vchodu do školy. Žákům, kteří budou přijati, již rozhodnutí o přijetí neposíláme, podle legislativy je platné zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům předáme rozhodnutí o nepřijetí s tím, že jsme ochotni jim pomoci s vyřízením agendy v případě, že by nepřijatý žák mohl být i později ke studiu přijat na uvolněné místo v pořadí. Počítáme s tím, že min. 15 nepřijatých žáků uvedených „pod čarou“ bude mít šanci na přijetí na uvolněné místo.

MŠMT vydalo 7. 5. 2021 opatření obecné povahy, které se týká náhradních termínů přijímacích zkoušek. Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne. Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

V případě potřeby získat nějaké další informace se obracejte na ředitele školy – info@gy.svitavy.cz nebo tel. 603511743.