Kolokvium na U3V

Posluchači univerzity třetího věku, kterou už v roce 2002 začalo provozovat svitavské gymnázium, úspěšně uzavřeli ve středu 7. února kolokviem 3. semestr svého tříletého studia věnovaný informatice. Další blok studia bude zaměřen na přírodní vědy a odstartuje 28. února.