Kabinet tělesné výchovy (G)

Charakteristika předmětu

Tělesná výchova je nezastupitelnou složkou výchovy na našem gymnáziu. Jejím hlavním cílem je přispívat k všestrannému a harmonickému rozvoji žáků upevňováním zdraví, rozvojem pohybových schopností, prohlubováním pohybových dovedností a vědomostí, tvořících součást tělesné kultury a formováním pozitivních vlastností osobnosti.

Vyučuje se ve všech ročnících víceletého i čtyřletého studia. Výuka probíhá v tělocvičně gymnázia, ve sportovním areálu školy (travnaté hřiště, hřiště s umělou trávou, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, atletický ovál, asfaltová plocha, plochy školního areálu), dále využíváme sportovní halu Na Střelnici, Svitavský stadion, zimní stadion, plavecký bazén. Z výčtu je vidět, že podmínky pro výuku tělesné výchovy jsou na naší škole výborné.

Součástí tohoto předmětu jsou školní sportovní akce a kurzy. Žáci primy absolvují desetihodinový plavecký kurz. V sekundě, kvintě a prvním ročníku je pro žáky připraven lyžařský výcvikový kurz. Žáci sexty a druhého ročníku se zúčastňují sportovně – biologického kurzu. V septimě a ve třetím ročníku pro žáky organizujeme dvoudenní kurz netradičních sportů. Popularitu u žáků získala 24 hodinovka v malé kopané. V případě příznivých sněhových podmínek probíhají ve školním areálu běžecké lyžařské závody.

Žáci, kteří aktivně provozují nějaký sport, mají možnost gymnázium reprezentovat v řadě sportovních soutěží a hrách. V nich dosahují výborných výsledků na oblastní, okresní, krajské i celostátní úrovni.

Učitelé se snaží svým přístupem u žáků vytvořit kladný vztah ke sportu a pohybovým aktivitám. V tomto duchu je také vést ke zdravému životnímu stylu. Žáci a učitelé gymnázia jsou aktivně zapojeni hráčsky a trenérsky v řadě sportovních oddílů města Svitavy.

Aktuality