Kabinet tělesné výchovy (G)

Vedoucí kabinetu: Mgr. Martin Komoň

Vyučující Vyučuje Konzultační hodiny
Mgr. Hana Brýdlová Z, Tv
Mgr. Martin Komoň  Tv
Mgr. Radovan Kroulík Tv
Mgr. Ilona Snášilová Tv

Charakteristika předmětu

Tělesná výchova je nezastupitelnou složkou výchovy na našem gymnáziu. Jejím hlavním cílem je přispívat k všestrannému a harmonickému rozvoji žáků upevňováním zdraví, rozvojem pohybových schopností, prohlubováním pohybových dovedností a vědomostí, tvořících součást tělesné kultury a formováním pozitivních vlastností osobnosti.

Vyučuje se ve všech ročnících víceletého i čtyřletého studia. Výuka probíhá v tělocvičně gymnázia, ve sportovním areálu školy (travnaté hřiště, hřiště s umělou trávou, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, atletický ovál, asfaltová plocha, plochy školního areálu), dále využíváme sportovní halu Na Střelnici, Svitavský stadion, zimní stadion, plavecký bazén. Z výčtu je vidět, že podmínky pro výuku tělesné výchovy jsou na naší škole výborné.

Součástí tohoto předmětu jsou školní sportovní akce a kurzy. Žáci primy absolvují desetihodinový plavecký kurz. V sekundě, kvintě a prvním ročníku je pro žáky připraven lyžařský výcvikový kurz. Žáci sexty a druhého ročníku se zúčastňují sportovně – biologického kurzu. V septimě a ve třetím ročníku pro žáky organizujeme dvoudenní kurz netradičních sportů. Popularitu u žáků získala 24 hodinovka v malé kopané. V případě příznivých sněhových podmínek probíhají ve školním areálu běžecké lyžařské závody.

Žáci, kteří aktivně provozují nějaký sport, mají možnost gymnázium reprezentovat v řadě sportovních soutěží a hrách. V nich dosahují výborných výsledků na oblastní, okresní, krajské i celostátní úrovni.

Učitelé se snaží svým přístupem u žáků vytvořit kladný vztah ke sportu a pohybovým aktivitám. V tomto duchu je také vést ke zdravému životnímu stylu. Žáci a učitelé gymnázia jsou aktivně zapojeni hráčsky a trenérsky v řadě sportovních oddílů města Svitavy.

Aktuality