Změny ve vládních hygienických a epidemiologických opatřeních od 19. 2. 2022

Od 19. 2. 2022 se mění několik vládních hygienických a epidemiologických opatření, některá mají dopad i na školy:

Ruší se např.:

– testování na covid-19 ve školách (žáci i zaměstnanci). Lze testovat jen dobrovolně, žáci v takovém případě musí mít písemnou žádost od zákonných zástupců. Osobně se domnívám, že zájem o takovou službu, které jsme si užili až až, nebude, resp. bude minimální,

– hygienici již podle nové metodiky nebudou dávat nikoho do karantén po setkání s rizikovou osobou, ani po pozitivním AG samotestu,

– izolace v délce 7 dní bude nařízena jen osobám s pozitivním PCR testem nebo osobám s příznaky covidu (a zároveň pozitivní aspoň antigenní test provedený odběrovým místem) – izolace se nenařídí osobám nevykazujícím příznaky, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od odběru pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla izolace nařízena, neuplynulo více než 30 dnů,

– při lyžařském kurzu již není potřeba dokládat OTN pro užívání vleků a pro ubytování (žáci se již před „lyžákem“ ani netestují) atd.

Co např. nadále platí?

– v platnosti zůstávají pravidla ohledně nošení roušek a respirátorů – nosí se ve všech vnitřních prostorách školy. Výjimka platí:

a)  pro žáky při výuce v učebně, laboratoři,

b) pro sportování a zpěv ve škole,

c) ve výuce také pro učitele, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní, zároveň nejvýše 270 dní nebo byli očkováni posilovací dávkou,

Podrobnosti naleznete v novém metodickém pokynu MZ ČR k nařizování izolací: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/02/Metodicky_pokyn_KHS_izolace_19022022.pdf

Další informace jsou (včetně opatření, která zůstávají v platnosti) jsou zde: https://www.edu.cz/informace-msmt-ke-zmenam-mimoradnych-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-ke-covid-19-s-ucinnosti-od-10-2-2022-a-19-2-2022/