Změna ceny obědů

Vážení strávníci,

dovolujeme si Vás informovat o zvýšení cen stravného ve školní jídelně naší školy.

S účinností od 1. 1. 2024 dojde k navýšení ceny jednoho oběda o 4 Kč pro všechny kategorie strávníků. Důvodem k tomuto kroku je výrazný nárůst cen potravin v posledních měsících. V praxi to znamená, že stravné v nové výši na měsíc leden 2024 bude strháváno v období 18. až 22. prosince 2023. Žádáme proto všechny strávníky, aby si včas ověřili a případně navýšili výši limitu pro platbu inkasem.

Stravné od 1. 1. 2024  

  1. strávníci 7–10  let  (žáci ZŠ)  38 Kč  (doporučená minimální měsíční výše inkasa 800 Kč),
  2. strávníci 11–14 let (žáci ZŠ, žáci gymnázia) 40 Kč (doporučená minimální měsíční výše inkasa 850 Kč),
  3. strávníci 15 a více let (žáci ZŠ a studenti středních škol) 42 Kč (doporučená minimální měsíční výše inkasa 900 Kč),
  4. cizí strávníci 89 Kč (doporučená minimální měsíční výše inkasa 2 000 Kč).

Plná cena oběda (neodhlášený oběd od 2. dne nemoci) pro žáky a studenty je následující:

Kategorie strávníka         7–10 let  83

Kategorie strávníka         11–14 let 85

Kategorie strávníka         15 let a více 87

Děkujeme za pochopení. Vedení školy.