ZÁJEZD ANGLIE 2024

Kabinet anglického jazyka již tradičně organizuje poznávací zájezd do Velké Británie. Hlavní destinací pro tento školní rok bude Anglie (zejména její jižní pobřeží), kam se vypravíme koncem školního roku od 17.6. do 22.6. 2024.

Přihlášení na zájezd do Anglie proběhne dne 1.11. 2023 v 7:30 v jazykové učebně č. 2. Před přihlášením je nutné se nejprve seznámit se všemi náležitostmi zájezdu, a to zejména se storno podmínkami a všeobecnými podmínkami CK, limity cestovního pojištění, dále s poplatky za speciální diety, s předpokládanou výší vstupů do jednotlivých památek (není zahrnuto v ceně zájezdu) a také s informacemi o potřebných cestovních dokladech.

Přihlášení proběhne na základě předložení řádně vyplněné přihlášky. Kapacita zájezdu je 42 studentů a je nutné zdůraznit, že při registraci studentů dostanou přednost ti studenti, kteří již v průběhu svého studia nebudou mít možnost poznávací zájezd do Velké Británie absolvovat. Výše uvedený termín registrace je tedy určen pro studenty 3 Č.B, 2 Č.B a paralelních ročníků víceletého gymnázia – septima A a sexta A.

V případě volné kapacity budou volná místa nabídnuta i studentům nižších ročníků. Termín jejich registrace bude včas oznámen na webových stránkách školy.

Souhrn základních informací

Pobřežím Jižní Anglie

Vstupy

Přihláška pro školy

Všeobecné podmínky

Specifikace pojištění