Zahájení výuky v novém školním roce, rozvrhy a prodej obědů a jejich výdej na začátku školního roku a adaptační soustředění.

Ve čtvrtek 1. září nastupují žáci do školy v novém školním roce 2022–2023. Učitelé nastupují na tzv. přípravný týden v pondělí 29. 8. 2022 (v 8:30 začne jednání pedagogické rady na gymnáziu a v 10:30 na OA). Do začátku školního roku proběhnou mj. opravné zkoušky žáků.

Zahájení výuky 1. 9. 2022

Žáci nastoupí do školy ve čtvrtek 1. září 2022, žáci absolvují přibližně dvouhodinové třídnické hodiny

Rozvrh hodin v pátek 2. 9. 2022 bude na gymnáziu upraven kvůli konání maturitních zkoušek v „podzimním termínu“ – svitavské gymnázium je tzv. spádovou školou pro náhradní a opravný termín maturit (didaktických testů) pro žáky celého okresu.

Žáci budoucí primy A a 1. B gymnázia a třídy 1. A obchodní akademie budou mít ve dnech 1., 2. a 5. 9. adaptační soustředění (ČT – program od 7:55 až 15:00, PÁ – celodenní výlet od 7:45 do 13:30, PO – program 7:55 až 15:00). Žáci přihlášení ke stravování ve školní jídelně budou mít po dobu „adapťáku“ zajištěný oběd ve školní jídelně po celé 3 dny (tedy i ve čtvrtek). K adaptačnímu soustředění budou před začátkem školního roku zveřejněny ještě bližší informace.

Prodej obědů na září 2022

Prodej obědů pro žáky ZŠ, gymnázia, OA i cizí strávníky na září 2022 bude zahájen 25. 8. 2022. Prodej bude probíhat denně až do 29. 8. 2022, a to vždy od 8 do 14 hodin u okénka vedoucí školní jídelny. Prodej bude pokračovat ve středu 31. 8. a ve čtvrtek 1. 9. od 7 do 14:30 (prodávat se tedy nebude v úterý 30. 8. 2022). Noví žáci s podáním přihlášky ke stravování obdrží u vedoucí školní jídelny proti záloze Kč 101,– čip pro vstup do školy a pro objednávání a odebírání stravy v jídelně, čip si pak aktivizují na sekretariátu gymnázia (případně sekretariátu OA) – více ke stravování ZDE nebo ZDE. 

Výdej obědů na začátku školního roku

Oběd se žákům 1. 9. 2022 vydává od 11:30. Pokud by v tento den někdo ze žáků chtěl oběd již mít, musí si ho do 31. 8. 2022 zvlášť přihlásit a zaplatit (jde o opatření, aby se jako v minulosti nestalo, že první den, který je zkrácený, na oběd se do školy nakonec vrátilo jen několik žáků a stovky obědů zůstaly nevyzvednuté). 

Obědy budou mít od 1. 9. 2022 automaticky přihlášené pouze noví žáci gymnázia a OA (prima, 1. B a 1. A), kteří se zúčastní ve dnech 1., 2. a 5. 9. 2022 adaptačního soustředění. Pokud by se někdo z těchto nových žáků školy nechtěl v době adaptačního soustředění stravovat v jídelně gymnázia, musí si oběd do středy 31. 8. 2022 odhlásit: mailem na adrese re@gy.svitavy.cz nebo telefonicky na čísle 461541348, případně přímo ve školní jídelně.

Pro žáky obchodní akademie nadále platí, že si pro stravování mohou vybrat stravování ve školní jídelně gymnázia (400 m od OA), nebo ve školní jídelně ZŠ na ulici T. G. Masaryka (200 m od OA).

Rozvrhy výuky na gymnáziu a na OA

Aktualizované rozvrhy hodin jednotlivých tříd (včetně skupin jazykové školy) zveřejníme do 30. 8. 2022: pro gymnázium jsou ZDE  a pro obchodní akademii ZDE. Ve všech případech půjde o aktuální stav k 30. 8. 2022. Nemusí jít však o definitivní rozvrh, vzhledem k tomu, že období začátku školního roku bývá velmi hektické, může dojít i k nějakým drobným změnám. Rozvrh zveřejňujeme kvůli tomu, aby si podle výuky mohli žáci plánovat své mimoškolní aktivity. Žáky budoucí primy upozorňujeme, že označení jejich třídy je 1V.A a žáky čtyřletého studia gymnázia 1. B upozorňujeme, že jejich třída nese označení 1Č.B. Označení třídy prvního ročníku obchodní akademii je 1. A.

Pokud budete mít nějaký dotaz k začátku školního roku, adaptačnímu soustředění nových žáků školy, stravování ve školní jídelně apod., telefonujte na č. 461535090. Přejeme všem žákům školy, aby se jim školní rok 2022/2023 vydařil.