Začínáme třídit bioodpad

Od úterý 20. února jsou na chodbách rozmístěny kontejnery na bioodpad. V hodinách výtvarné výchovy je vytvořili žáci pod vedením paní učitelky Evy Bulvové. Žáci i učitelé mají možnost separovat například slupky od ovoce či zeleniny a ty potom neskončí na skládce komunálního odpadu, ale v kompostéru ve školním areálu.