Žáci tercie a kvarty gymnázia nastupují v pondělí 10. 5. 2021 do školy

V rámci rotačního systému prezenční výuky nastoupí do školy na prezenční výuku od pondělí 10. 5. 2021 na celý týden žáci tercie a kvarty gymnázia (nahradí tak žáky primy a sekundy, kteří budou celý týden na distančním vyučování). Ostatní třídy se učí nadále distančně.

V pondělí 10. 5. 2021 nastoupí do školy žáci tercie v 7:35 (sraz před budovou + testování – viz níže), žáci kvarty nastoupí kvůli změně výuky na jazykové škole až v 8:25 (sraz před budovou + testování – viz níže). Výuka po celý týden bude probíhat podle upraveného rozvrhu, je nutno sledovat rozvrh suplování v Bakalářích.

Pro žáky, kteří budou od 10. 5. ve škole, máme zajištěné antigenní testy (bez otestování žák do školy nemůže přijít – k testování více ZDE, bod 14), zabezpečujeme také obědy: všichni žáci tercie a kvarty budou mít obědy přihlášené. Pokud nebude mít někdo o oběd již v pondělí zájem, musí si ho v pátek 7. 5. do 13:00 odhlásit – telefonicky u vedoucí ŠJ D. Řezníkové – 461541348 (možno nahrát také vzkaz na záznamník), případně mailem na adrese re@gy.svitavy.cz, případně bude možné si oběd odhlásit v systému iCantine na webu školy – tlačítko Stravování. Žáci primy a sekundy budou mít na uvedený týden obědy hromadně odhlášené (při distančním vyučování se žáci nemohou stravovat ve školní jídelně).

Stále platí, že žáci nižšího stupně gymnázia (prima až kvarta) nosí v případě prezenční výuky ve škole po celou dobu roušku (mohou používat chirurgickou roušku, tedy zdravotnickou obličejovou masku), žáci ostatních tříd gymnázia a obchodní akademie, kteří budou nastupovat do školy v dalších týdnech, musí mít povinně respirátor, např. třídy FFP2.

Prosíme žáky, aby nevcházeli během dne sami do jiných částí budovy, při přestávkách opouštěli třídu jen v nutných případech (např. návštěva toalet). Po skončení výuky se žáci nesmí zdržovat ve škole.

Pokud by měl žák doma příznaky nějakého onemocnění (covid19), do školy by neměl přicházet. K budově školy by žáci měli v den, kdy nebude probíhat testování, přicházet 15 minut před začátkem vyučování. V den testování (PO a ČT) budou přicházet 25 minut před začátkem výuky. Prosíme, aby se žáci před budovou neshlukovali ve skupinkách, čekali na příchod učitelů a dodržovali rozestupy alespoň 1,5 m. Upozorňujeme zároveň, že před budovou školy probíhá stavební akce, je tam potřeba dbát zvýšené opatrnosti.

Testovat se budou žáci v určené učebně formou samotestů sami. Žáci, kteří budou negativní, se půjdou přezout do šatny a odtud pak půjdou do své třídy. Žáci kvarty se budou učit ve své učebně, testovat se budou v učebně primy, žáci tercie se budou učit ve své třídě, testovat se budou v učebně sekundy. Žák, kterému by vyšel test pozitivně, bude umístěn do izolační místnosti, rodiče budou vyrozuměni, aby si dítě ve škole převzali. Žáci tercie a kvarty se budou testovat v pondělí a ve čtvrtek. V další dny, kdy se testovat žáci již nebudou, půjdou od vchodu rovnou do šatny a pak do své učebny.

Žáci, kteří prokazatelně prodělali covid19 (měli pozitivní test) v době kratší 90 dní, se testovat nemusí. Musí ale předložit potvrzení od praktického lékaře (dětského, dorostového). Případně mohou doložit aktuální test z testovacího centra (ne starší 7 dní) nebo mohou doložit doklad o očkování proti covid19, musí jít o druhé očkování, které proběhlo před 14 dny a dříve. V těchto uvedených případech se žák ve škole testovat nemusí. Více k testování žáků najdete ZDE.

Prezenční výuka se netýká jazykové školy. Na jazykových školách podle vládních opatření probíhá nadále distanční výuka, proto kurzy KET (PET, FCE) budou vyučovány distančně: hodiny budou přesunuty na týden distančního vzdělávání, nebo bude upravený rozvrh tak, aby se žáci stihli přesunout ze školy domů. Pokud by žák měl zdržení na cestě, přihlásí se do TEAMS na výuku kurzu KET později. Tato informace o jazykových kurzech je také důvodem pozdějšího nástupu kvarty do školy v pondělí 10. 5. 2021 (až v 8:30). Za určitých podmínek je vládním opatřením umožněno žákům sportovat (v rámci předmětu tělesná výchova – pouze venku).

Více informací k provozu škol od 10. 5. 2021 z MŠMT ZDE.